Bezig met laden...

Persoonsgegevens in veilige handen

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet ter bescherming van persoonsgegevens. Op basis van de nieuwe wet besteedt D’r Durpswinkel nog eens extra zorg aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zodat u zeker weet dat uw gegevens in veilige handen zijn. Zo wordt alle mail die u via de website verstuurd via een versleutelde omgeving verzonden. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaren we niet langer dan nodig.        

Privacyverklaring D’r Durpswinkel
D’r Durpswinkel respecteert de privacy van bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons met zorg verwerkt. Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet
D’r Durpswinkel  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door D’r Durpswinkel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met:

D’r Durpswinkel
Gemeente Simpelveld
Markt 1
6369 AH Simpelveld

Aanpassen privacy verklaring
D’r Durpswinkel behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen.

Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.