Bezig met laden...

Snel zoeken naar vrijwilligerswerk?

Alt

 

Direct aan de slag
Bel ons dan op 0628633137

 

Persoonlijk gesprek
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk, maar weet u nog niet precies wat u wilt en kunt? Dan kunnen wij u helpen bij het vinden van een geschikte plek. U vertelt ons over uw kennis, interesses en vaardigheden en vervolgens kunnen u wij u informatie geven over vrijwilligersvacatures en -organisaties binnen de gemeente die bij u passen.

Wilt u graag persoonlijk geholpen worden door onze consulenten? Neem dan telefonisch contact op met d’r durpswinkel 0628633137 of vul onderstaand formulier in en maak een persoonlijke afspraak.

 

D’r Durpswinkel stimuleert en faciteert vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk neemt in Nederland een belangrijke plaats in. In bijna alle sectoren leveren vrijwilligers een onschatbare bijdrage aan de samenleving. Dit is het meest zichtbaar in de wijken/buurten. Vrijwilligers leveren met hun inzet een essentiële bijdrage aan het in stand houden van de lokale sociale infrastructuur. Vrijwilligerswerk doen is ook een middel voor de vrijwilliger om in de eigen behoeften te voorzien c.q. te bouwen aan: zelfrespect, sociaal contact, werkervaring, zelfontplooiing, etc.

D’r Durpswinkel stimuleert en faciliteert deze zelfredzame samenleving. Hiermee bedoelen wij dat alle burgers naar vermogen meedoen aan de samenleving. Als mensen dat nog niet kunnen, zien wij het als onze taak hen daarbij te ondersteunen. Daarbij maken we gebruik van vrijwillige inzet in al haar vormen.  

Hoe doen we dat?
Om deze ambitie te realiseren, is het nodig dat we een zichtbare en herkenbare positie in Simpelveld innemen. Om deze positie te creëren, is het belangrijk om onze krachten te bundelen.

  • Wij schakelen tussen mensen, organisaties, kennis en kunde en werken daarbij samen met ketenpartners.
  • Wij willen samenwerken met alle partijen die een rol spelen in de versterking van de samenleving: provinciale en lokale overheden, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, bedrijven en individuele burgers.